Добралък е разположено в най-южната част на община Куклен, с надморска височина 1066 метра. Има землище от близо 100 000 декара. Граничи със селата Наречен, Нареченски бани, Косово, Ситово, Лилково, Гълъбово, Извор, Дедево, Лясково, Яврово, Бачково и гр. Асеновград. Разположено е между два римски пътя. Приемало е няколко имена : Добролонг, Каварджики (турско име, което искали да наложат каракачаните и което не се е запазило повече от 10 години.), Добралъка, Добралъг и сегашното Добралък. Ако се съди по старинните съдове и аморфите, намерени в местността Студиница, селището има тракийски произход.